5/2015

I napriek tomu, že rok 2015 sa ešte neprehupol do svojej druhej polovice už teraz začíname plánovať a pripravovať na február 2016

Prvý reprezentačný ples absolventov VŠZaSP sv. Alžbety

Veríme, že táto pripravovaná akcia Vás zaujme a spoločne sa stretneme pri tanci a veselej zábave.