Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety www.vssvalzbety.sk/

 

Prohuman www.prohuman.sk/

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov www.ivsp.sk/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk/sk/


časopis Sociálno-zdravotnícke spektrum www.szspektrum.eu/

časopis VŠZa SP sv. Alžbety BONITAS www.bonitas-seu.sk/