rok 2015

MÁJ 2015

 

JÚN 2015

 

JÚL 2015

 

AUGUST 2015

 

SEPTEMBER 2015

 

OKTÓBER 2015

vianočná zbierka pre deti v detských domovoch

NOVEMBER 2015

konferencia ALUMNI KLUBU

DECEMBER 2015 

 

rok 2016

ples absolventov VŠZaSP sv. ALžbety