Informácia o nominácii členov správnej rady ALUMNI KLUBU

15.10.2014 00:00

Nominácia členov správnej rady ALUMNI

 

                Nominačný výbor v zložení Mgr. Matejovičová Renáta, Mgr. Grondžák – Pechová Alena a Mgr. Hlinková Andrea v zmysle stanov Klubu absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety   čl. 7.6 nominuje  nasledovných nových členov správnej rady so začiatkom ich funkčného obdobia od 1. januára 2015 :

titul

priezvisko

meno

titul

bydlisko

povolanie / pracovné zaradenie

PhDr.

Áčová

Beáta

PhD.

Nitra

vysokoškolská pedagogička

Mgr.

Bevelagua

Michaela

 

Prievidza

referentka pre opatrovateľskú službu

Mgr.

Čavojská

Emília

 

Prievidza

sociálny pracovník

PhDr.

Demčák

Dušan

 

Prešov

starosta

PhDr.

Ferenčíková

Ingrid

 

Rožňava

garant pre sociálnu prácu

Mgr.

Grondžák - Pechová

Alena

 

Bojnice

sociálna posudková činnosť

Mgr.

Hlinková

Andrea

 

Bratislava

manager

PhDr.

Kukumberg

Jarmila

 

Bratislava

štátny radca

Mgr.

Lachkovičová

Simona

 

Bratislava

administratívny pracovník

Mgr.

Matejovičová

Renáta

 

Bratislava

referent

Mgr.

Pekařová

Dana

 

Štúrovo

zdravotná sestra

Mgr.

Šimáková

Martina

 

Bratislava

odborná referentka

PhDr.

Štiavnická

Dagmar

 DiS.

Považská Bystrica

riaditeľka zariadenia pre seniorov

PhDr. Bc.

Vadkertiová

Silvia

PhD.

Dvory nad Žitavou

sociálny pracovník DeD


Voľby budú prebiehať elektronicky v zmysle platných stanov ALUMNI klubu VŠZaSP sv. Alžbety. Termín začiatku volieb a termín ich ukončenia bude včas oznámený – jednak na stránke Alumni klubu a jednak mailom.

 

V Bratislave dňa 13. októbra 2014

 

Mgr. Matejovičová Renáta                                                                        Mgr. Grondžák – Pechová Alena

                 Mgr. Hlinková Andrea