KONFERENCIA "SOCIÁLNY ROZVOJ S AKCENTOM NA ZVYŠOVANIE KVALITY SOCIÁLNEHO ŽIVOTA V SR"

25.11.2014 00:00

VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNEJ PRÁCE A ZDRAVOTNÍCTVA SV. ALŽBETY ALUMNI KLUB

 

dňa 22. novembra 2014 sa konala na pôde Detašovaného pracoviska Košice bl. Z G. Mallu  3. celoslovenská odborná konferencia na tému

 

Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality

 sociálneho života v Slovenskej republike

Zorganizovaná Vysokou školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. , ALUMNI KLUBOM Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v spolupráci s Detašovaným pracoviskom Košice bl. Z G. Mallu.

 

Konferencia posudzovala mnohé implikácie solidarity z rôznych uhlov pohľadov, prezentovaných širokým spektrom vystupujúcich. Treba zdôrazniť, že bol splnený cieľ o pokračovanie začatej cesty a to zlepšením prepojenia nadobudnutých teoretických poznatkov a praxe. Takouto aktivitou sa prispieva k rozvoju celoživotného vzdelávania. Pri plnom vedomí úcty, ako aj významu udržania trvalého vzájomného kontaktu výchovy, spolu s vedou a praxou.

 

K príjemnej pracovnej atmosfére, ktorá sa niesla počas prezentácií príspevkov ako aj  v čase neformálnych rozhovorov prispeli aj pracovníci  Detašovaného pracoviska Košice  bl. Z G. Mallu pod vedením PeadDr. Gejzu Adama, PhD.   

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnej a logistickej zábezpeke.

 

 


PhDr. Beáta Áčová, PhD.

Prezidentka ALUMNI KLUBU