Okrúhly stôl pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce

19.03.2015 00:00

Svetový deň sociálnej práce - pracovný seminár

 

Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce

sa na pôde

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

konal okrúhly stôl

v spolupráci s časopisom Prohuman,

 ICSW Europe a

Klubom absolventov VŠZaSP sv. Alžbety

 

V priebehu stretnutia si prítomní pripomenuli Svetový deň sociálnej práce a význam sociálnej práce pre spoločnosť. Diskusia sa nevyhla aktuálnej téme, akou je  nová definícia sociálnej práce a zriadenie Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Veríme, že atmosféra stretnutia, kvalita prítomných osobností a význam informácií naplnili poslanie VŠZaSP sv. Alžbety a boli prínosom pre všetkých prítomných.