Svetový deň sociálnej práce - pracovný seminár

31.01.2015 00:00

POZVÁNKA

Pozývame Vás na pracovný seminár

SVETOVÝ DEŇ SOCIÁLNEJ PRÁCE

pripravovaný v spolupráci s Medzinárodnou radou pre sociálny rozvoj (ICSW Europe), Klub absolventov (alumni) VŠZSP sv. Alžbety a vedecky-odborného časopisu Prohuman,

Deň: 17. 3. 2015, čas: 15,00 – 17,00, Aula VŠZSP sv. Alžbety, nám. 1. mája, Bratislava.

Odborný garant doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. prezident ICSW Europe.

  1. Okruh tém seminára je daný medzinárodným spoločenstvom:
  1. „Podpora dôstojnosti a hodnoty ľudí“.
  2.  „Podpora ľudských práv pre všetkých“.
  3. „Rešpektovať postoje – uznávať rozdielnosť“.
  4. „Sociálni pracovníci podporujú ľudskú dôstojnosť“.
  5. „Právo vyjadriť svoj názor“.
  1. Globálna definícia sociálnej práce. V júli 2014 bola v Melbourne prijatá v spolupráci IFSW, IASSW a ICSW nová univerzálna definícia sociálnej práce. Každá krajina má možnosť je doplniť podľa svojich špecifík. Aká by mala byť slovenská podoba definície sociálnej práce?
  1. Komora sociálnych pracovníkov – akú potrebujeme? Od 1. februára 2015 je možné sa hlásiť za jej člena. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na  výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny predpokladá vytvorenie komory v tomto roku. Potrebné je pripraviť štatút komory, pravidlá pre rokovanie, volenie, disciplínu, hospodárenie a etický kódexu.

 

NÁVRATKA

https://vyskum.prosurvey.sk/index.php/319426/lang-sk

 

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.