VÝSLEDKY VOLIEB ČLENOV SPRÁVNEJ RADY

24.11.2014 00:00

Výsledky volieb členov správnej rady ALUMNI

 

                Nominačný výbor v zložení Mgr. Renáta Matejovičová, Mgr. Alena Grondžák – Pechová a Mgr. Andrea Hlinková predkladá správu o výsledku volieb členov správnej rady Klubu absolventov ALUMNI Klub.

V zmysle platných stanov Klubu absolventov ALUMNI Klub Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa v termíne od 31.10.2014 od 18:00 do 14.11.2014 do 18:00 uskutočnili voľby členov správnej rady Alumni klubu a to elektronickým hlasovaním.

Elektronického hlasovania sa zúčastnilo 410 členov ALUMNI Klubu. Na základe hlasovania boli na nasledovné funkčné obdobie zvolení nasledovní členovia správnej rady:

 

titul

priezvisko

meno

titul

PhDr.

Áčová

Beáta

PhD.

Mgr.

Bevelagua

Michaela

 

Mgr.

Čavojská

Emília

 

PhDr.

Demčák

Dušan

 

PhDr.

Ferenčíková

Ingrid

 

Mgr.

Grondžák - Pechová

Alena

 

Mgr.

Hlinková

Andrea

 

PhDr.

Kukumberg

Jarmila

 

Mgr.

Lachkovičová

Simona

 

Mgr.

Matejovičová

Renáta

 

Mgr.

Pekařová

Dana

 

Mgr.

Šimáková

Martina

 

PhDr.

Štiavnická

Dagmar

 DiS.

PhDr. Bc.

Vadkertiová

Silvia

PhD.

 

 

                V Bratislave dňa 21. októbra 2014

 

Mgr. Matejovičová Renáta                                                                        Mgr. Grondžák – Pechová Alena

Mgr. Hlinková Andrea