Výkonná rada

 

                             

PhDr. Beáta Áčová, PhD. – prezidentka                           PhDr. Dagmar Štiavnická, Dis. –  viceprezidentka

beata.acova@gmail.com

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. - zástupca VŠZaSP sv. Alžbety

 

Správna rada

 Mgr. Michaela Bevelagua                                         

 

 

                                                                               

                             

 

 

 

 

                                         

 

                         

Mgr. Renáta Matejovičová                                            Mgr. Dana Pekařová

 

 

 

                      

                                      PhDr. Silvia Vadkertiová, PhD.

 

Fotogaléria: Výkonná a správna rada

Táto fotogaléria je prázdna.