Vážení absolventi,

prijmite srdečnú gratuláciu k Vášmu životnému úspechu, ukončeniu VŠ vzdelania na našej VŠ. Dovoľte zároveň, aby sme Vám sprostredkovali informáciu a srdečne Vás pozvali na ďalšie vzdelávanie – Doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré je dvojročné (štvorsemestrálne) a pozostáva z absolvovania predmetov pedagogického a psychologického základu, odbornej didaktiky a praxe. Štúdium je určené pre sociálne zameranie a zdravotnícke odbory

prim

DPŠ otvárame na našich pracoviskách v rámci SR, kde získate aj bližšie informácie:

 • BA/Dolná Krupá            PhDr. B. Mitas                                bystrikm4@gmail.com
 • Michalovce                   Mgr. G. Šamudovská                      studijnemi@gmail.com
 • Trstená                         doc.dr.D.Bachyncová, PhD.            giertliovadaniela@gmail.com
 • Žilina                            PhDr. J. Briššáková, Dis.                brissakova.janka@gmail.com
 • Skalica                         JUDr. Z. Mikulička, MPH.                medisonplus@gmail.com
 • Košice                          PaedDr. I. Adamová                      irenaadam@centrum.sk
 • Partizánske                  doc. Dr. M. Paľún, PhD.                 palun@vssvalzbety.sk
 • Piešťany/N. Zámky       PhDr. B. Áčová, PhD.                    beata.acova@gmail.com
 • Prešov                          Mgr. M. Dancáková                       dancakova@usvaz.sk
 • Gabčíkovo/D.S.            Mgr. Erik Javorský                         javorsky@unids.sk
 • Rožňava                      Mgr. D. Sústriková                         d.sustrikova@gmail.com
 • Banská Bystrica           Ing. D. Ivaničová                          ivanicova@vssvalzbety.sk

 

             doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD., v.r.

                                                           vedúca Ústavu Doplňujúceho pedagogického štúdia

 

AKREDITOVANÉ ODBORY

 

 • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov sociálneho zamerania – učiteľ. (Absolvent študijného programu druhého stupňa neučiteľských študijných odborov (Mgr.) v študijnom odbore „sociálna práca“ a príbuzných študijných odborov druhého stupňa neučiteľských odborov (Mgr.), v ktorých boli vykonané štátne skúšky v študijnom odbore „sociálna práca“.)  

 

 • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov sociálneho zamerania – študent. (Poslucháč denného alebo externého študijného programu druhého stupňa v neučiteľskom  študijnom odbore „sociálna práca“ alebo poslucháč príbuzných študijných programoch druhého stupňa neučiteľských odborov a vykonané štátne skúšky (štátna skúška z predmetu „sociálna práca“).

 

 • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa  zdravotníckych predmetov – učiteľ. (Absolvent študijného programu druhého stupňa neučiteľských študijných odborov na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky v študijných odboroch „ zdravotníckych predmetov“, ktoré má akreditované VŠZaSP sv. Alžbety (nelekárske zdravotnícke predmety – „ošetrovateľstvo“, „laboratórne vyšetrovacie metódy“, “verejné zdravotníctvo“).

 

 • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľ zdravotníckych predmetov – študent. (Poslucháč denného alebo externého študijného programu druhého stupňa v neučiteľských študijných, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky v študijných odboroch „ zdravotníckych predmetov“, ktoré má akreditované VŠZaSP sv. Alžbety (nelekárske zdravotnícke predmety – „ošetrovateľstvo“, „laboratórne vyšetrovacie metódy“, “verejné zdravotníctvo“).

                                                                                                                

DPŠ otvárame na pracoviskách v rámci SR: Bratislava/Dolná Krupá, Nové Zámky, Skalica, Dunajská Streda/Gabčíkovo, Piešťany, Partizánske, Banská Bystrica, Žilina, Trstená/Dolný Kubín, Rožňava, Košice, Prešov, Michalovce.

 

Doplňujúce informácie: Informácie o prihláške, platbe, dĺžke štúdia a podmienkach absolvovania, prípadne dokladu o absolvovaní štúdia predkladáme na webovej stránke našej vysokej školy www.vssvalzbety.sk link DPŠ. Štúdium sa plne prispôsobuje  pracovným povinnostiam frekventanta (zväčša víkendové - blokovo, prípadne v podvečerných hodinách).

 

prihláška DPŠ prihláška 15(1).doc (28672)