Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v Slovenskej republike, Košice, 2014

Zborník na stiahnutie

 

Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti. Príklady z praxe. Bratislava, 2013

Zbornik_postavenie_socialneho_pracovnika.pdf (1767633)